24 martie 2022

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Sigla CRED (”CRED-Curriculum relevant, educatie deschisă pentru toti”)  „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toti” – cod SMIS 2014+:118327Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional […]
24 martie 2022

Profesionalizarea carierei didactice -PROF-

Sigla PROF (Profesionalizarea carierei didactice)  Ministerul Educației PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 Perioada de desfășurare a proiectului […]