CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Profesionalizarea carierei didactice -PROF-
24 martie 2022
Competitia „Cupa temerarii”
15 aprilie 2022

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Sigla CRED (”CRED-Curriculum relevant, educatie deschisă pentru toti”) 

„CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toti” – cod SMIS 2014+:118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pentru mai multe detalii accesati urmatorul link:

https://www.educred.ro/