Urmele pașilor nostri

La multi ani, scoala noastra draga!
20 decembrie 2018
Unire prin educatie – Nimic fara tehnologie
20 decembrie 2018

Urmele pașilor nostri

        

     Scrutând veacurile, acum 100 de ani, înaintașii noștri au marcat ziua de 1 decembrie 1918, drept ziua întregirii și a îndeplinirii idealului național – făurirea României Mari.

     Pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 33 Galați, Centenarul reprezintă un moment de mare încărcătură patriotică, de rememorare a ctitorilor de neam și de țară, cărora generația contemporană le datorează o pioasă recunoștință.

     Prin cântece patriotice și scurte dramatizări, elevii au recreat atmosfera de la Alba Iulia, unde la unison s-a strigat ,,Noi vrem să ne unim cu țara!”

    Și, ca evenimentul să aibă un impact sporit, în parteneriat cu Biserica,, Sf. Dumitru” , mucenic patron spiritual al unității noastre școlare, în luna lui Brumar, am prezentat comunității un colaj de trăire și simțire românească, exprimat cu mult patos de către elevi chiar în incinta parohiei. Sala Expoziţiei de documente şi imagini dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918 şi jertfei Eroilor din Primul Război Mondial a devenit neîncăpătoare în momentul când, activitățile cultural –educative, organizate cu multă trudă de dascălii noștri, copii au  emoționat până la lacrimi auditoriul.

    Precum rugurile aprinse, elevii ard de nerăbdare să celebreze încă un an din existența patriei mamă pentru care de-alungul veacurilor a curs sângele eroilor.

    Pe lângă o sărbătoare plină de bucurie, comemorarea Centenarului României trebuie să fie și un motiv de reflecție, dar mai ales de conștientizare că e de datoria noastră de a păstra vie în memoria națională faptele de glorie și dorința nestrămutată ca „Pe-al nostru steag să fie  scris unire!” 

                                                       Director, prof. Diaconu Mihaela