14 septembrie 2021

Anunt2 – 14.09.2021

Anunt privind organizarea unei achizitii publice, autoritatea contractanta Scoala Gimnaziala Nr.33 Galati, Achizitia de servicii de medicina muncii cod CPV 85147000-1, pentru un numar de 35 […]
14 septembrie 2021

Anunt 14.09.2021

Scoala Gimnaziala Nr.33 Galati, achizitioneaza mobilier scolar cod 39160000-1, 39110000-9, conform documentatiei din caietul de sarcini atasat